کتاب آموزش نکته به نکته کنکور کامپیوتر کاردانی به کارشناسی

65,000 تومان

در کتاب آموزش نکته به نکته دروس کنکور کامپیوتر کارشناسی، درس های تخصصی این رشته به صورت تشریحی بیان شده