غورباغه بخور

    20,000 تومان 16,000 تومان

    کتاب قورباغه ات را قورت بده اثر برایان تریسی گلچینی از ایده ها و روش های حوزه بهره وری شخصی و مدیریت زمان از اشخاص صاحب نظر است. این کتاب با ارائه راهکارهای مختلف غلبه بر تعلل، تکنیک های عملی برای پیشرفت ارائه می دهد. زبان کتاب ساده بوده و قابل فهم نوشته شده است. اگرچه روش های ارائه شده در آن با مدارک علمی و تحقیقاتی همراه نیست، از آنجایی که از تجربه های شخصی نویسنده ناشی می شوند، معتبر تلقی می گردند. تمرکز اصلی کتاب بر روی روش های قابل انجام و راهکارهایی است که خواننده بلافاصله بعد از خواندن می تواند آن ها را بدون تعلل به کار گیرد.