واحد کتاب یاری بنیاد نیکوکاری فرشته ها

بنیاد خیریه نیکوکاری فرشته ها از سال ۱۳۹۷ طرح جمع آوری کتاب و اهدای آن به مناطق محروم را شروع کرد .هدف از این طرح تجهیز کتابخانه های مناطق محروم و کمک به تحصیل کودکان دور از تحصیل و بیمار و فروش مازاد به نفع آنها می باشد.
از شما همیاران عزیز تقاضا داریم در صورتی تمایل دارید کتاب های بلااستفاده خود را به انجمن کتاب یاری بنیاد خیریه فرشته ها اهدا کنید با شماره 09935052394 تماس حاصل فرمایید.