راه ارتباط با واحد کتاب یاری

آدرس : میدان توحید-خیابان پرچم-پلاک 36


تلفن ثابت: 02153859999


تلفن در ساعات غیر اداری: 09935052394


ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه : 10- 16

پنجشنبه : 10-13